+420 603 951 382 tom.tlamka@centrum.cz

Projekty

Tomáš Tlamka – Profipark je partnerem projektu „Les poznání na Knocku, Kamenice“

Projekt: Les poznání na Knocku, Kamenice

Cílem projektu je rozvoj rekreačních funkcí lesa v blízkosti kapličky na Kamenici v lokalitě zvané na Knocku prostřednictvím interaktivní naučné a relaxační stezky využívající prvky landartu a posilující místní identitu.

Realizace projektu má pozitivní vliv na zvýšení rekreačního potenciálu tohoto krásného místa s
využitím místních zdrojů, materiálů, vegetace, různorodosti terénu a výhledů do krajiny. Díky tomu
došlo k posílení environmentálních a neproduktivních funkcí lesa.

„Projekt byl spolufinancován z Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 iniciativy LEADER (CLLD) administrované prostřednictvím MAS Sokolovsko o.p.s.“

Zaujali Vás naše služby?

Máte zájem dozvědět se více informací? Neváhejte a kontaktujte nás, jsme tu pro Vás!
Kontaktujte nás